main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

دینجل | ناهارخوری عرضه کننده میز ناهار خوری در بازار مبل برنا یافت آباد تهران
تلفن:02166691148 تماس


مدیر فروشگاه

محمد پناه پور
  • محمد پناه پور
بازار مبل برنا (طبقه همکف، واحد 55 , دینجل | ناهارخوری)
دینجل | ناهارخوری عرضه کننده میز ناهار خوری در بازار مبل برنا یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2021-04-06 18:34:13"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2021-04-06 18:34:13"}}
تبلیغات فوتر بازار مبل
تبلیغات فوتر2 بازار مبل