main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

سمیرا | ناهارخوری عرضه کننده میز ناهار خوری در بازار مبل برنا یافت آباد تهران
تلفن:02166628694 تماس


مدیر فروشگاه

علیرضا قیمی
  • علیرضا قیمی
بازار مبل برنا (طبقه همکف، واحد 54 , سمیرا | ناهارخوری )
سمیرا | ناهارخوری عرضه کننده میز ناهار خوری در بازار مبل برنا یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-02-21 22:19:49"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-02-21 22:19:49"}}