main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

ستاره | ناهارخوری عرضه کننده میز ناهار خوری در بازار مبل برنا یافت آباد تهران
تلفن:02166691850 تماس


مدیر فروشگاه

ابوالفضل احمدی
  • ابوالفضل احمدی
بازار مبل برنا (طبقه زیرهمکف، واحد 30 , ستاره | ناهارخوری)
ستاره | ناهارخوری عرضه کننده میز ناهار خوری در بازار مبل برنا یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2021-06-22 20:56:50"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2021-06-22 20:56:50"}}
تبلیغات فوتر بازار مبل
تبلیغات فوتر2 بازار مبل