main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

صنایع چوبی گندم در بازار مبل پاسارگاد یافت آباد تهران
با خرید از این فروشگاه، در جشنواره "جایزه بازاره" بازار مبل پاسارگاد شرکت خواهید داشت.
جوایز ویژه: هفت دستگاه خودرو
تلفن:02166604687 تماس


مدیر فروشگاه

 شریفی
  • شریفی
بازار مبل پاسارگاد (طبقه همکف، واحد 34 و 131 , صنایع چوبی گندم)
صنایع چوبی گندم در بازار مبل پاسارگاد یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2020-06-01 22:10:54"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2020-06-01 22:10:54"}}