main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

موبایل آسیاتل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166653939 تماس


مدیر فروش

مهدی صبور
  • مهدی صبور
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه زیرهمکف، واحد 132 , موبایل آسیاتل)
موبایل آسیاتل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2024-01-01 11:53:19"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2024-01-01 11:53:19"}}