main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

موبایل تیک تل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166653968 تماس


مدیر فروش

محسن خمسه
  • محسن خمسه
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه همکف، واحد 2-222 , موبایل تیک تل)
موبایل تیک تل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2024-01-01 00:08:02"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2024-01-01 00:08:02"}}