main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile
  • موبایل ستاره ال جی
  • موبایل ستاره ال جی

موبایل ستاره ال جی عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166653963 تماس

بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه همکف، واحد 218 , موبایل ستاره ال جی)
موبایل ستاره ال جی عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-08-27 23:24:28"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-08-27 23:24:28"}}