main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile
  • بی تاک | کفش و کتانی
  • بی تاک | کفش و کتانی

بی تاک | کفش و کتانی عرضه کننده کفش در مرکز خرید پارسیان کرج
1395/05/06

کانال تلگرام

telegram.me/parsianshoppingcenter
تلفن:02632562052 تماس

مرکز خرید پارسیان (بلوک A، طبقه اول، واحد 52 , بی تاک | کفش و کتانی)
بی تاک | کفش و کتانی عرضه کننده کفش در مرکز خرید پارسیان کرج
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2021-04-07 14:20:18"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2021-04-07 14:20:18"}}
تبلیغات فوتر مراکز خرید و در حال ساخت
تبلیغات فوتر2 مراکز خرید و در حال ساخت