main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

رستوران هانی اکسپرس عرضه کننده رستوران در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166656033 تماس


مدیر فروش

محمد صادقی زیوداری
  • محمد صادقی زیوداری
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه اول، واحد 321 , رستوران هانی اکسپرس)
رستوران هانی اکسپرس عرضه کننده رستوران در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2022-11-02 18:19:43"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2022-11-02 18:19:43"}}
تبلیغات فوتر مراکز خرید و در حال ساخت
تبلیغات فوتر2 مراکز خرید و در حال ساخت