main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

موبایل ال جی عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166653953 تماس


مدیر فروش

امیر دشتی
  • امیر دشتی
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه همکف، واحد 221 , موبایل ال جی)
موبایل ال جی عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-11-29 00:02:48"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-11-29 00:02:48"}}