main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

موبایل تک پلاس عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166645331 تماس


مدیر فروش

کاووس غرات
  • کاووس غرات
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه اول، واحد 319 , موبایل تک پلاس)
موبایل تک پلاس عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-11-29 00:06:46"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-11-29 00:06:46"}}