main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

موبایل شهر موبایل عرضه کننده موبایل,گوشی همراه در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166653945 تماس


مدیر فروش

پدرام انتظاری ملکی
  • پدرام انتظاری ملکی
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه زیرین، واحد 114 , موبایل شهر موبایل)
موبایل
گوشی همراه
موبایل شهر موبایل عرضه کننده موبایل,گوشی همراه در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-11-26 15:36:35"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-11-26 15:36:35"}}