main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

موبایل پایاتل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166656043 تماس


مدیر فروش

امیر شایان قدکیان زاده
  • امیر شایان قدکیان زاده
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه همکف، واحد 216 , موبایل پایاتل)
موبایل پایاتل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2022-11-02 19:12:32"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2022-11-02 19:12:32"}}
تبلیغات فوتر مراکز خرید و در حال ساخت
تبلیغات فوتر2 مراکز خرید و در حال ساخت