main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

موبایل پرشین تل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166653966 تماس


مدیر فروش

حامد رضایی
  • حامد رضایی
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه همکف، واحد 217 , موبایل پرشین تل)
موبایل پرشین تل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2022-11-02 19:15:15"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2022-11-02 19:15:15"}}
تبلیغات فوتر مراکز خرید و در حال ساخت
تبلیغات فوتر2 مراکز خرید و در حال ساخت