main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

موبایل کیا تل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166645323 تماس


مدیر فروش

اصغر جعفری فر
  • اصغر جعفری فر
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه اول، واحد 327 , موبایل کیا تل)
موبایل کیا تل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-11-26 15:33:02"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-11-26 15:33:02"}}