main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

هانی | رستوران غذای ایرانی عرضه کننده رستوران در بازار مبل ایران 3 یافت آباد تهران
تلفن:02166193276 تماس


مدیر فروشگاه

هاتف کبریتچی
  • هاتف کبریتچی
  • 02166193271
بازار مبل ایران 3 (طبقه زیرهمکف , هانی | رستوران غذای ایرانی )
هانی | رستوران غذای ایرانی عرضه کننده رستوران در بازار مبل ایران 3 یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-04-19 00:35:29"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-04-19 00:35:29"}}
تبلیغات فوتر بازار مبل
فروشگاههای ویژه بازار مبل ایران 3
تبلیغات فوتر2 بازار مبل