main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

 

هایپرمی

شعبه نیکامال گوهردشت کرج

 

مجتمع تجاری نیکا مال (طبقه زیرهمکف , هایپرمی | هایپرمارکت)
هایپرمی | هایپرمارکت در مجتمع تجاری نیکا مال کرج
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2021-05-14 03:43:43"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2021-05-14 03:43:43"}}
تبلیغات فوتر مراکز خرید و در حال ساخت
تبلیغات فوتر2 مراکز خرید و در حال ساخت