main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile
  • باقلوای استانبولی دنیز
  • باقلوای استانبولی دنیز

 

باقلوای استانبولی دنیز

تلفن:09123305204 تماس


مدیر فروشگاه

رضا عباسی
  • رضا عباسی
مرکز خرید مهستان (طبقه زیر همکف، بال شرقی، روبروی واحد 65 , باقلوای استانبولی دنیز)
باقلوای استانبولی
باقلوای استانبولی دنیز عرضه کننده باقلوای استانبولی در مرکز خرید مهستان کرج
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-12-31 23:25:04"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-12-31 23:25:04"}}